Les xarxes

És un grup interconnectat de computadors. La finalitat principal per a la creació d'una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distància, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions. Les xarxes es classifiquen segons el nivell en què es du a terme la comunicació. Així, per exemple, hi ha xarxes a nivell físic (LAN, Ethernet..), xarxes informàtiques virtuals que corren sobre Internet, etc. Hi ha dues grans maneres de classificar els nivells, el model OSI i el model TCP/IP. El model OSI estructura cada xarxa en 7 capes amb funcions concretes però relacionades entre elles; el model TCP/IP es redueix a 4 capes. Altres classificacions, vistes a continuació, són: per escala, per relació funcional o per topologia. Per l'escala: Xarxa d'àrea personal (PAN): és una xarxa d'ordinadors usada per a la comunicació entre els dispositius de la computadora (telèfons incloent les ajudes digitals personals) a prop d'una persona. Xarxa d'àrea local (LAN): és una xarxa que es limita a una àrea especial relativament petita tal com una habitació, un sol edifici, nau o avió. Xarxa d'àrea metropolitana (MAN): és una xarxa d'alta velocitat (banda ampla) que dóna cobertura en una àrea geogràfica extensa. Xarxa d'àrea àmplia (WAN): és una xarxa que s'estén sobre una àrea geogràfica extensa. Xarxa d'àrea virtual (VPN): és un grup de computadores amb un conjunt comú de recursos a compartir i de requeriments, que es comuniquen com si estiguessin adjunts a una divisió lògica de xarxes de computadores en la qual tots els nodes poden arribar als altres pel medi de difusió(domini del medi de difusió) en la capa d'enllaç de dades.

mapa conceptual

aquest és el meu mind 42 sobre les xarxes. És el meu mapa conceptual... És interesant entreu-hi!

wordle

L'esquizofrènia:
Els buscadors.

Un buscador és una pàgina web que ens ajuda a trobar la informació a internet, per exeple:

El amante...

No dice na...

Hey mister...

ñengo flow:cuando me dira

Què és un navegador?

Un navegador es un software que permite el acceso a internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos. Ejemplos: google. internet explorer. mozilla.Sara Arredondo Gatóo

Hola, me llamo sara, tengo 15 años. Curso cuarto de la eso y este es mi primer bloc.